طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

تبلیغات

همیشه تغییردادن منطق ذهنی‌مان از یک حالت پرتکرار قدیمی به یک سیستم یا الگوریتم جدید دشوار است؛ مثل زمانی که میخواهید از دیتابیس‌های رایج و قدیمی با مدل رابطه‌ای به دیتابیس‌های جدیدتر و غیر رابطه مهاجرت کنید این سختی را با تمام وجود احساس خواهید کرد.(تغییر از معماری پایین به بالا، به معماری بالا به پایین مثال خوبی از این تغییرات است)
دیتابیس redis یک پایگاه داده کلید/مقدار(key/value) است که تفاوتهای زیادی به دیتابیس های رایج با جداول، سطرها و ستون ها است. با توجه به نوع دیتابیس ردیس، کلیدها در ساده‌ترین سطح پیکره بندی می شوند. در این آموزش کوتاه قصد دارم، روشهای گرفتن تمام کلیدهای موجود در Redis را با هم مرور کنیم. Redis از مجموعه ای دستورات کوتاه و کاربردی استفاده می‌نماید. گرفتن تمام کلیدهای ساخته شده در ردیس میتونه یکی از این موراد باشد.

آموزش ورود اطلاعات در Redis

ورود اطلاعات از طریق redis-cli میتواند به این صورت انجام شود که برای نوشتن از SET و برای خواندن از GET استفاده کرد:

> SET title "Weblogma"
OK
> SET author "Javad Masoumi"
OK

به این شکل ما دو کلید title و author را با مقدارهای مشخص ساختیم.

> GET title
"Weblogma"
> GET author
"Javad Masoumi"

دستورات بالا برای گرفتن مقادیر ست شده استفاده می شود.

 

آموزش گرفتن نام تمام کلیدها در Redis

برای اینکار باید از دستور KEYS استفاده نمایید. این دستور دارای بخش دومی هست که میتواند یک رجکس خاص و دلخواه باشد. مثلا گذاشتن * در جلوی دستور، باعث می شود ردیس تمام keyهای ست شده برگرداند.

> KEYS *
۱) "title:1"
۲) "title:2"
۳) "title"
۴) "author:2"
۵) "author"
۶) "author:1"

مثلا برای گرفتن تمام keyهایی که با title شروع می شوند از دستور *KEYS title استفاده نمایید. یا برای دقیق شدن نتیجه، کلید مورد نظر را در quote یعنی به این شکل بنویسید:

> KEYS *title*
۱) "title:1"
۲) "title:2"
۳) "title"

 

 

«برای اطلاع از بروزرسانی ها و مطالب جدید در کانال ما عضو شوید»