برچسب: رای گیری مردمی جشنواره وب ایران

پایان زمان ثبت نام جشنواره وب ایران

سرانجام بعد از گذشت سه ماه و اندی، ثبت نام جشنواره وب ایران بعد از یک مرتبه تمدید، پایان یافت و رای گیری مردمی جهت کسب عنوان انتخاب مردمی، آغاز شد. به گزارش دبیرخانه این جشنواره٬ در طول 3 ماه ...

وبلاگ ما