برچسب: وبلاگ ما

سه سالگی

امروز تولد سه سالگی وبلاگ ما هست، این اولین باره که یک هفته قبل از تولدش، با خبر بودیم و برنامه تولدش را ریختیم. البته این مورد بیشتر به تغییرات در زندگی شخصی ام باز میگردد. در سال جدید مطالب ...

تولد دوسالگی وبلاگ ما

امروز تولد دوسالگی وبلاگ ما است. این چند ماه اخیر فعالیتی در وبلاگ‌ما نداشتیم؟! دلیلش هم طبق معمول کمبود وقت در این چند ماهه بوده است. ولی برنامه ریزی کرده ایم که وقت بیشتری را روی وبلاگ ما صرف ...

وبلاگ ما یکساله شد

خیلی برایم عجیبه، داشت یادم میرفت که تولد وبلاگ ما 17 دی ماه است. البته فکرش را که میکنم، خیلی هم چیز عجیبی برای من نیست، خیلی کم پیش می آید تولد کسی یادم بماند حتی خودم؟! در این یک سال گذشته، ...

افتتاح وبلاگ‏‌ما

سلام؛ زمستان سال 90 بود که بعد از اتفاقاتی که برایم افتاد، به صرافت این افتادم که یک بلاگ برای خودم داشته باشم. اینکه این اتفاقات چه بود و ... بکنار، ولی موردی که برایم خیلی اهمیت داشت، کلاس کاری ...

وبلاگ ما