برچسب: weblogma

افتتاح وبلاگ‏‌ما

سلام؛ زمستان سال 90 بود که بعد از اتفاقاتی که برایم افتاد، به صرافت این افتادم که یک بلاگ برای خودم داشته باشم. اینکه این اتفاقات چه بود و ... بکنار، ولی موردی که برایم خیلی اهمیت داشت، کلاس کاری ...

وبلاگ ما