برچسب: نقد و بررسی

تولد دوسالگی وبلاگ ما

امروز تولد دوسالگی وبلاگ ما است. این چند ماه اخیر فعالیتی در وبلاگ‌ما نداشتیم؟! دلیلش هم طبق معمول کمبود وقت در این چند ماهه بوده است. ولی برنامه ریزی کرده ایم که وقت بیشتری را روی وبلاگ ما صرف ...

وبلاگ ما